Procedury odstąpienia od umowy i reklamacji.

Procedury odstąpienia od umowy i reklamacji.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Masz prawo zareklamowania rzeczy wadliwej.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie powinieneś zgłosić kurierowi w momencie odbioru towaru i wraz z nim sporządzić protokół reklamacyjny, a następnie powiadomić nas o zaistniałej sytuacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wady druku wynikające z błędów w przesłanych do wydruku Plikach Graficznych oraz w Projektach zaakceptowanych przez Klientów.

W przypadku, określonych preferencji dotyczących barw, prosimy o przesłanie drogą pocztową  wzorca kolorystycznego lub wykonanie wydruku próbnego.

Reklamacje kolorystyczne będą rozpatrywane na podstawie wzorów kolorystycznych uprzednio dostarczonych drogą pocztową lub zaakceptowanego przez Klienta wydruku próbnego.

Zgodnie z naszym Regulaminem, uprawnienia z rękojmi są wyłączone względem przedsiębiorców.

 

Kiedy i gdzie zgłosić reklamację?

Jeśli jesteś konsumentem, reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Reklamację możesz zgłosić w formie pisemnej drogą pocztową (02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19), elektroniczną (biuro@rem.pl) lub osobiście w naszej siedzibie.

Rozpatrzenie reklamacji nie zajmie nam więcej niż 14 dni od jej zgłoszenia. Wykonując uprawnienia z rękojmi obowiązany jesteś dostarczyć rzecz wadliwą do naszej siedziby (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera).

Wraz z towarem, w miarę możliwości, prosimy dostarczyć dowód zakupu. Prosimy też o określenie oczekiwań – obniżenie ceny, zwrot środków, naprawa, wymiana na produkt wolny od wad.

Rozpatrzenie reklamacji


Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana za
zasadną, zwrócimy koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, dlatego prosimy o ich określenie już w reklamacji.

Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – zgodnie z Twoim wyborem wymienimy towar na wolny od wad, zwrócimy uiszczoną cenę, naprawimy lub obniżymy jego cenę, chyba, że naprawa

lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. W takim przypadku masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji

Uprzejmie informujemy, że możesz skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach  lub na stronach internetowych wskazanych wyżej podmiotów.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Jeżeli zawarłeś umowę jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni od dnia, w którym:

  • Odebrano zamówienie

  • Osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu

  • Otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane w częściach

Jeśli chcesz skorzystać z Prawa odstąpienia od Umowy powiadom nas o swojej decyzji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy przesyłając do nas (listem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Formularz zwrotu produktu możesz pobrać w tym miejscu:  formularz zwrotu towaru

Jeśli nie korzystasz z formularza zwrotu pamiętaj, aby podać dane niezbędne do identyfikacji umowy, której odstąpienie ma dotyczyć (dane osobowe oraz numer zamówienia lub umowy).

Kiedy i jak nastąpi zwrot środków?

W przypadku, gdy odstąpisz od Umowy, niezwłocznie zwracamy Ci otrzymaną płatność oraz koszt dostawy produktu, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli przy składaniu zamówienia, wybrałeś inny, niż najtańszy sposób dostawy, koszty dostawy zwracamy tylko do wysokości najtańszego oferowanego przez nas sposobu dostawy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się z wykonaniem zwrotu do momentu otrzymania produktu lub czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Gdzie i kiedy przekazać zwracany produkt?

Zwracany produkt należy przekazać osobiście lub odesłać do naszej siedziby:

RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM”

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 19

Zwrotu produktu należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia nam decyzji o odstąpieniu od Umowy. Samodzielnie ponosisz koszt odesłania zwracanego produktu do naszej siedziby. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny iż było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prosimy, aby zwracany towar był odpowiednio zabezpieczony, tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:

1)   o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.