Grafika wektorowa, wektoryzacja, czyli jak przygotować plik do wycinania ploterem tnącym ?

Grafika wektorowa, wektoryzacja, czyli jak przygotować plik do wycinania ploterem tnącym ?

Jak przygotować plik do wycinania na ploterze ?

Wektoryzacja plików, grafika wektorowa, komputerowe wycinanie znaków graficznych.

U podstaw grafiki wektorowej leży linia – łącząca punkty. Linia może być prostym odcinkiem lub linią krzywą. Wszelkie linie mogą być łączone, tworząc w ten sposób obiekty. Obiekty wektorowe mogą mieć jednolity kolor, posiadać wypełnienie gradientowe, mogą być wypełnione bitmapą, mogą wreszcie posiadać częściową przezroczystość. Grafikę wektorową nazywa się również grafiką obiektową, gdyż obraz w tej grafice składa się ze stosu elementów ułożonych w odpowiedniej kolejności. Tyle wiedzy ogólnej.

Jak przygotować plik do wycinania na ploterze ?Aby można było poprawnie wyciąć grafikę, litery z folii samoprzylepnej jest potrzebny plik wektorowy. Dzięki niemu ploter tnący odczytuje kolejne połączone ze sobą punkty i udając się od jednego do drugiego punktu wycina, tworząc w ten sposób zaprojektowany wcześniej obiekt. Programami które robią to najlepiej są CorelDraw, Adobe Illustrator. Przerobienie grafiki bitmapowej (np zdjęcie, rysunek) na grafikę wektorową nosi nawę wektoryzacji i polega na narysowaniu (naniesieniu) odpowiedniej siatki punktów pokrywającej obiekt wektoryzowany (w naszym przypadku napis “skok”). Wymaga to oczywiście czasu i przede wszystkim doświadczenia, jednak każdy może je zdobyć po prostu ucząc się i próbując.

Jak powinno się wektoryzować grafikę ?Rysunek powyżej pokazuje po lewej plik jaki mamy uzyskać wycinając w jednokolorowej – różowej – folii samoprzylepnej, a po prawej zaś prawidłowo przygotowany plik wektorowy do wycięcia.

Jak zrobić plik wektorowy z pliku jpg ?Powyżej natomiast mamy przykład, gdy grafika jest bardziej skomplikowana i nie da się jej wyciąć z jednokolorowej folii samoprzylepnej. Wówczas grafika jest drukowana na ploterze wielkoformatowym, a następnie wycinana na ploterze tnącym, zwanym potocznie “komputerowym wykrojnikiem”. Tutaj również potrzebny jest plik wektorowy. Po prawej stronie (pierwszy od prawej) rysunku, jak widać jest przedstawiony schemat z bardzo dużą ilością niepotrzebnych linii, które zostały by wycięte, a tym samym nasza naklejka baaardzo odbiegała by po pocięciu od zaplanowanego kształtu (schemat po środku).

Wycinanie znaków w folii samoprzylepnej.A tak wygląda wycięta już, gotowa do naklejenia grafika z folii samoprzylepnej, która została wykonana według pliku wektorowego. Po lewej same litery, po prawej szablon do malowania.